Prohlášení

Prohlášení mezinárodního anti-banderovského výboru

Každé království rozdělené na dvě části jdoucí jedna proti druhé spustne,

stejně jako město,

nebo dům, který takto nemůže státi.

Matouš hl. 12 st. 25.

V historii lidstva se prokázalo již tisíckrát, že je nemožné stavět štěstí na utrpení druhých a krvi nevinných. Nic nestojí za smrt dítěte a je nesmysl takový zločin omlouvat vyšším dobrem. Koupit si lepší životní podmínky za cenu zločinu a vraždy beztrestně nelze! Všechny takové pokusy historie odsoudila ke zmaru a vždy to skončilo tragédií pro ty, kteří se rozhodli jít proti vůli boží, vědomě pohrdajíce švětlem a čistotou duše, kterou jim dal pán. Pokud zničíme světlo ve své duši a nahradíme ho nenávistí a chtíčem, přestáváme být člověkem!

 

V současné době panuje na Ukrajině zatmění. Lidé, co ztratili svou duši, démoni v lidské podobě, posednutí bleskem šílenství, znásilňují pomocí monstrózních lží mysl lidí v této chudé zemi! Démoni se schovávají za masky vznešených frází a z tribun šíří mezi lidmi jed nenávisti a zmaru! Slibují lidem velikost a oživení, ale jsou schopní přinést pouze zkázu a zmar! To my budeme schopní oživit Ukrajinu!

 

My, kteří pochopili, jaká smrtelná hrůza udeřila na ukrajinský lid! My, kteří vidíme, jakou bolest a utrpení přinesli Ukrajině hysteričtí blázní, nepoctiví zloději a podvodníci, vedení chamtivými lotry a mazanými bastardy! My, kteří víme jak rozehnat ty černé mraky, a co udělat, aby se nad Ukrajinou opět objevilo jasně zářící slunce přinášející pravdu a spravedlnost všem slušným lidem této země!

 

Založili jsme mezinárodní anti-banderovský výbor, který bude pracovat v Polsku, na Slovensku, v České republice, v Maďarsku a na Ukrajině. Ten bude zahrnovat organizace i jednotlivce z těchto zemí a bude poskytovat finanční a logistickou podporu této bohulibé věci. Zavazujeme se každý den bojovat o srdce a mysl občanů,  abychom jim pomohli získat mír v srdcích a pochopení, že mohou milovat své bližní i přes jejich rozdílné politické názory, nebo náboženské vyznání.

 

Chceme očistit bratrskou Ukrajinu od banderovské ideologie nenávisti, která zachvátila tamní média a vládu a vrátit do země zdravý rozum. Bandera musí být tentokrát zničen navždy!

 

Cíle výboru jsou:

Od parlamentů Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska:

1) Uznání masakru ve Volyni provedeného zločineckou, německým nacistům pomáhajícím Ukrajinskou povstaleckou armádou (dále jen UPA) za genocidu polského lidu.

2) Unání „Ukrajinské povstalecké armády“ a „Organizace ukrajinských nacionalistů“ za zločinecké organizace vinné z organizování masových vražd motivovaných rasovou a etnickou nenávistí.

3) Požadavek na nejvyšší radu Ukrajiny k uznání toho, že  masakr ve Volyni byla genocida ze strany OUN-UPA, proti polskému lidu, za kterou se musí veřejně omluvit a slíbit, že se nebude na Ukrajině nic podobného nikdy opakovat.

4) Plný a bezpodmínečný zákaz šíření ideologie ukrajinského integrálního nacionalismu – banderismu v médiích, internetu a na všech veřejných místech v České republice, v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku.

5) Přidání zákonů trestajících porušení zákazů uvedených v bodu číslo 4 s příslušným trestem za šíření národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti a nenávisti.

6) Ustanovení výše odškodnění všem obětem masakru ve Volyni (bez ohledu na státní, nebo etnickou příslušnost) a její vyplacení všem pozůstalým v plné výši.

 

V případě zamítnutí výše uvedených požadavků ze strany Ukrajiny, požadujeme zavedení sankcí vůči všem členům nejvyšší rady Ukrajiny, celé ukrajinské vlády, členům SBU a MUP, generální prokuratoře, členům vyšetřovací komise a pracovníkům médií, vyslovujícím se proti uznání a vyrovnání. Dále požadujeme zákaz možnosti jejich vycestování přes země V4 do ostatních členských zemí EU.

 

Anti-banderovský výbor se zavazuje při své práci používat pouze metody schválené legislativou zemí „visegrádských“ a Ukrajiny, za účelem dosažení svých úkolů a cílů.

 

Naším sloganem je: Pouze v mezích práva a s odmítnutím jakéhokoli extremismu a násilí zachránit Ukrajinu od banderovské ideologie nenávisti a vrátit tamním lidem do srdce čistotu, víru a lásku!

 

Bůh nám pomáhej!