Cyril a Metoděj – tradice a česká identita

11-07-2017, 11:42
1

Název „Bratři ze Soluně“ je v České republice stejně často používaný a respektovaný

výraz, jako v některých jiných východnějších slovanských zemích. Částečně tomu tak je

proto, že světlo křesťanství přišlo do českých zemí původně z Moravy, kde Cyril a

Metoděj začali svou misi. Jak je známo, první pokřtěný český kníže byl Bořivoj I z rodu

Přemyslovců a stalo se tak tomu na dvoře knížete Svatopluka svatým Metodějem.

V českých zemích tedy začalo křesťanství vyrážet své kořeny zhruba v roce 872, v

kterém kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila společně s 30 bojovníky přijali Krista. To, že

je veřejnosti západními ideology podsouváno, že počátek křesťanství je v naší zemi

spojen s knížetem Václavem, nebo římskou katolickou církví, je tedy pouhá účelová lež!

Ve skutečnosti bylo slovo boží poprvé proneseno Cyrilem a Metodějem v našem

slovanském jazyce a nikoli v našich uších cizí latině mnohem později z úst katolických

kněží!

Co bylo podstatou úspěchu, který získali u Čechů, Moravanů a Slezanů apoštolové

Cyril a Metoděj? To, že měli trpělivost a moudrost a nesnažili se nikomu nic vnutit

násilím, nýbrž trpělivým kázáním a vysvětlováním. Kromě toho, že přinesli našim

národům evangelium, přinesli jim také liturgii a písma, čímž byl položen základ naší

křesťanské tradice a kultury.

Pravé křesťanství a slovanské dědictví byzantské mise tak zůstává zapsáno hluboko v

srdcích mnoha věřících v České republice, i když České království po velkém rozkolu v

roce 1054 spadlo do vlivu od původního křesťanského učení se separující římské

církve! Přesto, že Vatikán se snažil našim věřícím v historii za každou cenu vnutit svou

verzi křesťanství, zbytek svatých ortodoxních pravých křesťanů pobýval v českých

zemích až do hlubokého středověku.

Nejznámějším českým bojovníkem a reformistou, který se chtěl vrátit k pravým kořenům

křesťanského učení (pravoslaví), byl mistr Jan Hus bojující proti nabubřelosti a

přehnané okázalosti katolické církve a za návrat kázání v českém slovanském jazyce,

kterému rozuměl všechen lid a ne jen pár vyvolených, kteří rozuměli latinskému kázání

papeženců. Jan Hus obhajoval návrat ke staré liturgické tradici přijímání pod obojí, tedy

těla a krve Krista, a ačkoli toto osvícení nepřišlo přímo z oblastí tehdejšího historického

pravoslaví, čeští reformátoři pokračující v Husově díle si uvědomovali, že jejich víra

vychází z kořenů východní pravoslavné církve. Za tyto hodnoty také nakonec položil

mistr Jan Hus svůj život v Kostnici!

Myšlenkou návratu do lůna pravoslaví se zabývali i další čeští reformátoři, jako byl

Jakoubek ze Stříbra, který vedl husitské hnutí, jehož symbolem byl eucharistický kalich.

Husitští reformátoři hledali ztracenou jednotu a usmíření a roku 1451 Konstantinopolská

pravoslavná církev uznala husitství a husitské liturgické obřady a slíbila jmenování

husitského biskupa!

Po bitvě na Bílé Hoře nastalo 300 let temna a potlačování všech učení odporujících

Vatikánu. Přesto si Češi, Moravané a Slezané dál nesli v srdci ducha pravého

křesťanství a slovanství a to jim pomohlo přežít tento hrozný věk a zachovat si svou

identitu! Toto je další odkaz a dar „Bratří ze Soluně“ našim národům, umožňující nám

přežít všechny strasti!

Je také nutno si pamatovat to, že v období druhé světové války, zatímco katolická

církev veřejně podporovala Německo, kolaborovala s nacisty a žehnala jejich zbraním,

pravoslavný biskup svatý Gorazd podpořil v Čechách roku 1942 hnutí lidového odporu

proti německým nacistickým okupantům a v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje

schoval české vlastence, kteří sprovodili ze světa říšského protektora, kata a vraha

mnoha nevinných lidí Reinharda Heydricha! Za tento svůj čin byl svatý Gorazd nacisty s

několika dalšími představiteli pravoslaví v České republice veřejně popraven, nižší

kněží byli deportováni na nucené práce a pravoslavná církev byla nacisty k velké

radosti Vatikánu zakázána!

Dnes stojí Česká republika již 25 let před rozhodnutím, zda pokračovat do „propasti

podsvětí“ tzv. evropských pokřivených morálních hodnot často se příčícím všem božím

přikázáním, přírodním zákonům a tradičním morálním hodnotám, nebo se vrátit ke svým

kořenům, vzpomenout si na své tradice a historické vazby k Rusku a jiným slovanským

zemím a vyhnout se tak degeneraci a duchovní smrti přicházející ze západu.

My Češi – křesťané, kteří jsme našli pravdu a světlo díky apoštolům Cyrilu a

Metodějovi, jsme dědici velké pravdy založené na prvenství spravedlnosti, soucitu,

milosrdenství a odmítnutí moci mamonu a sobectví, na kterém staví svou moc katolická

církev. Od Odry, Labe, Sávy a Dunaje, až k Tichému oceánu jsou země, které v sobě

nesou ducha a tradici Cyrila a Metoděje, které mají společnou historii a společnou

budoucnost ve smyslu chápání hodnot a základního smyslu lidské existence!

Alexandr Usovski

Český překlad: Ladislav Kašuka


Комментарии
64x64

Katolík z Prahy

11 июля 2017 17:00
Bohemia pokřtěn Němci, Moravu - Kirill I Mefody. Autorem je nekompetentní
Добавить комментарий
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив